A+ | A-

Áldás, Békesség!

Köszöntjük honlapunkon!

A református hit összefoglalása1. A református egyházak különösen fontosnak tartják azt, hogy Jézus Krisztus az üdvösség egyedüli és kizárólagos forrása.

2. Mindenben Istent kell dicsőíteni. Az ember nem képes az Istennel való közösséget helyreállítani. Egyedül Isten kegyelmében bízhat, Ő a kezdeményező.

3. A református tanítás vallja a Szentháromságot. A mindenség teremtője ugyanaz az Atya Isten, aki Jézus Krisztusban emberré vált és véghezviszi a megváltást a Szentlélek által.

4. Minden református hitvallás megegyezik abban, hogy hangsúlyozza a teljes Szentírás , mind az Ó mind az Új szövetség tekintélyét. A Bibliával nem tarjuk egyenlő értékűnek az ú.n. "szent hagyományt."

5. Hiszünk a mennyben és a pokolban, nem hiszünk a purgatórium létezésében.

6. Nem hiszünk Mária és a szentek közbenjárásában , nincsen szükség a "szentek felesleges jócselekedeteire."

7. Más egyházak Krisztushívő tagjait igaz keresztyéneknek ismerjük el. Nem valljuk, hogy csak a református egyház az egyedül igaz egyház.

(Idézet Lőrincz István: A református egyház és a többi egyházak című dolgozatából.)
A Mogyoródi Református Egyházközség a Fót Kisalagi Egyházközséggel társegyházként működik, a Dunamelléki egyházkerülethez tartozunk. Mogyoród nagyrészt katolikus lakosú falu, a népesség egyharmada református vallású. A lakosság dinamikus növekedésével együtt fejlődik a közösség, mind létszámban, mind tevékenységeiben. A 2009-es évben jelentős beruházással sikerült felújítani kicsiny templomunkat, folyamatosan próbáljuk építeni szépíteni a környezetet. A gyermekek és fiatalok bevonásával színvonalas karácsonyi előadással készülünk immár harmadik éve. A református hitoktatásra való igény felmerülésére, ma már minden korosztály számára elérhető a helyi oktatási intézményekben a hittan óra.
Szeretnénk egyre több közösségünket és hitünket fejlesztő rendezvényeket, alkalmakat szervezni!